Log på webshoppen

Kvalitetspolitikken i Catering Engros

I Catering Engros er sikring og løbende forbedring af service, image og produkter en vigtig del af vores dagligdag. Vi søger gennem målrettet uddannelse af medarbejderne, at øge deres bevidsthed omkring kvalitet i alle dele af værdikæden.

For os betyder kvalitet i værdikæden, at vi indfrier vores kunders krav og forventninger. Vores kunder skal opleve tryghed og kvalitet for pengene.

Vi arbejder med kvalitet ved at

  • Tilbyde CE–xtra til vores kunder, som et aktiv til deres hverdag i forhold til egenkontrol, økonomistyring, indkøbsaftaler og forretningsudvikling, så de i hverdagen kan fokusere på kerne forretningen
  • Uddanne vores medarbejdere i LEAN, og herved skabe en stærk fælles vinderkultur, som sikrer en høj kvalitet i alle led og skaber overblik i en hektisk hverdag, hvor kunden er i fokus
  • Lægge mest mulig kompetence og ansvar ud i linjefunktionerne
  • Have kritiske styrings – og kontrolpunkter, som styres ved hjælp af et dokumenteret HACCP – system
  • Have sporbarhed på råvarer, ingredienser og færdigvarer. Arbejde hen imod fuld sporbarhed fra jord til bord
  • Overholdelse af den, til enhver tid, gældende lovgivning
  • Opnå økonomisk resultat, der på kort og navnlig lang sigt, sikrer virksomhedens udvikling og eksistens, samt tilfredsstiller ejerkredsen
  • Vores ledelsessystem lever op til kravene i ISO 9001:2008 og efterlever de mål og retningslinjer, der er fastlagt af ledelsen
  • Alle procedurer og instruktioner er beskrevet i så enkelt og klart sprog, at alle brugere umiddelbart kan forstå dem
  • Løbende evaluere og forbedre vores ledelsessystem